Podział akcji (split 1:5) – zwołanie NWZA Spółki FON SE – korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) – convening the EGM of FON SE – correction of the time of the EGM

Raport bieżący nr 7/2021 Zarząd Spółki FON SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 opublikowanego w dniu 16.02.2021 informuje o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE podczas którego procedowana będzie uchwała podziału akcji _split_ w stosunku 1:5. Poprawna godzina odbycia NWZA FON…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.03.2021 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.02.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12.01.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…

Sprostowanie informacji w sprawie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 12.01.2021. Correction of information on the protocol of AGM of 12/01/2021

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, iż w protokole z dnia 12.01.2021 podano błędną liczbę akcji uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wysokości 8 325 750 sztuk zamiast 9 750 750. W załączeniu skorygowany protokół z ZWZA Spółki FON SE.The Management Board…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 31.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu…