Uchwały podjęte na NWZA FON SE z dnia 14.05.2021 – uzależnienie przeprowadzenia operacji SPLIT (1:5) od kształtowania się ceny na GPW. Resolutions of the EGM of FON SE.

Raport bieżący nr 10/2021 Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego zgromadzenia: 14 maj 2021r., godz. 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych rejestracji Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 Maj 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _zwanym dalej „Spółką”_, Spółka…