Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.

Raport bieżący nr 11/2021 Zarząd Emitenta, tj. FON SE z siedzibą w Tallinnie (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Pana Damiana Patrowicz rozpoczynającej się w dniu 4 lipca…