Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 14.12.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 14/12/2021

Raport bieżący nr 18/2021 FON SE PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Miejsce walnego: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego: 14 grudnia 2021 r. O godz. 12.00 _Czas warszawski_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 grudnia 2021 r.…