Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 6 miesięcy zakończone 31.12.2021 (niebadane) 6 miesięcy zakończone 31.12.2020 (niebadane) I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 86 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 105 75 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 82 57 IV. Przepływy środków…