Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 12/2022 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 7.09.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2022 roku. W związku z…