Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 21.07.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 21/07/2023

Raport bieżący nr 4/2023 Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 21 lipca 2023 roku o 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest…