Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 4/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2024 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Emisja bonusowa – złożenie wniosku na GPW celem dopuszczenia akcji do obrotu. Bonus issue – submitting an application to the WSE for admission of shares to trading.

Raport bieżący nr 1/2024 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o złożeniu w dniu wczorajszym _tj. w dniu 3 stycznia 2024 roku_ wniosku o wprowadzenie do obrotu 140 625 000 akcji Emitenta wymemitowanych w ramach emisji bonusowej z dnia 23.11.2023 _data podjęcia uchwały…