Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 9/2024 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.06.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.03.2024 roku. W związku z powyższym aktualne brzmienie…