Zakończenie z sukcesem prywatnej emisji akcji serii J

W związku z zakończeniem prywatnej emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd FON S.A. w Płocku przekazuje dane dot. emisji akcji serii J:

 1. Subskrypcja na akcje serii J przeprowadzono została w okresie od 10.01.2011 r. do 14.01.2011 r. (terminy umów objęcia akcji)
 2. Przydział akcji dokonany został w dniu 14.01.2011 r.
 3. Objętych zostało 3.968.193 akcji serii J
 4. Oferta nie była podzielona na transze i nie było redukcji
 5. Liczba papierów, na które złożono zapisy: 3.968.193
 6. W ramach subskrypcji przydzielono: 3.968.193 akcji
 7. Cena emisyjna akcji serii J: 0,56 zł.
 8. W ramach subskrypcji na akcje złożyło zapisy 1 osoba fizyczna.
 9. Akcje serii J przydzielono 1 osobie fizycznej.
 10. Spółka nie zawierała umowy subemisyjnej
 11. 11) Wartość subskrypcji: 2.222.188,08 zł.
 12. 12) Wartość dotychczas poniesionych kosztów emisji akcji serii J. – 4 998,69 zł.
 13. Średni koszt emisji na akcję: 0,001 zł.

Zarząd FON S.A. informuje, ze w dniu 14.01.2011 r., w związku z objęciem przez osobę uprawnioną w ramach subskrypcji prywatnej 3.968.193 akcji serii J Spółki o wartości nominalnej 0, 10 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 396.819,30 zł. RN Spółki FON S.A. podjęła uchwałę nr 1/2011 o dokonaniu stosownych zmian w Statucie Emitenta.