Treść uchwał podjętych przez NWZ zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 22.12.2015 r. do godziny 10:30

Raport bieżący nr 55/2015

W imieniu Zarządu FON S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r. kontynuowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. godz: 9:30 i 15:40.
Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r., którego obrady były kontunuowane po ogłoszonej przerwie w dniu 21.12.2015r podjęło uchwałę o ogłoszeniu kolejnej przerwy w obradach do dnia 22.12.2015 r. do godziny 10:30. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C.

Załącznik: