Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Raport bieżący nr 56/2015

Emitent – FON S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 36.337.744
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 36.337.744
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 76,50 %
Udział w liczbie głosów na NWZ po przerwie w dniu 21.12.2015r. [%]: 96,29