Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 57/2015

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 01.12.2015r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady Ładu Korporacyjnego wskazanej w części II pkt. 6 – w zakresie uczestnictwa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd informuje, iż powyższa zasada naruszona została wobec nieobecności Zarządu w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 01.12.2015r. tj. w dniu: 01.12.2015r. oraz po przerwie w obradach w dniu 21.12.2015r.
Zarząd obecny był w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 01.12.2015r. w dniu 02.12.2015r. Nieobecność Zarządu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia podyktowana była przyczynami osobistymi. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że nie miał wpływu na termin zwołania Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz na wyznaczone terminy kontynuacji jego obrad.

Emitent informuje, że naruszenie zasad Ładu Korporacyjnego ma charakter incydentalny i Emitent dołoży należytej staranności, aby wyeliminować w przyszłości przyczyny powstałego naruszenia.