Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki celowej

Raport bieżący nr 61/2015

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2015 z dnia 29.12.2015r. dotyczącego zawiązania spółki celowej informuję, że w dniu 31.12.2015r Emitent powziął informację na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod numerem KRS: 0000594728.