Nabycie akcji spółki P.E. Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie

 

Zarząd Spółki FON S.A. informuje, iż nabycie akcji spółki P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie nastąpiło na podstawie dokonanego przez Spółkę FON S.A. w dniu 13.05.2011r. zapisu na akcje nowej emisji spółki P.E. ELKOP S.A. w zamian za posiadane przez FON S.A.  warranty subskrypcyjne uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji P.E. ELKOP S.A.

 Wydanie akcji, na które Spółka FON S.A. dokonała zapisu w dniu 13.05.2011r. nastąpiło w dniu 24.05.2011r.

 Spółka FON S.A. informuje, że na podstawie dokonanej zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje nabyła 16.600.000 akcji spółki P.E. ELKOP S.A., która to ilość stanowi 24,22 % udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu P.E. ELKOP S.A.

 Przed zdarzeniem objętym niniejszym zawiadomieniem, Spółka FON S.A. nie posiadała akcji spółki P.E. ELKOP S.A.

  Aktualnie posiada 16.600.000 akcji spółki P.E. ELKOP S.A. która to ilość stanowi 24,22 % udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu P.E. ELKOP S.A.

 Zarząd Spółki FON S.A.  informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w P.E. ELKOP S.A.