Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 12/2016

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016r. na godzinę 13:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: