Zawiązanie Spółki powiązanej DAMF INVEST S.A.

Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 7.07.2011r wraz z Spółką ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku oraz dwiema osobami fizycznym, zawiązał spółkę akcyjną pod firmą DAMF INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej DAMF INVEST S.A wynosi 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 20 (dwadzieścia) akcji imiennych o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) każda.
Emitent w kapitale zakładowym Spółki DAMF INVEST S.A objął 9 (dziewięć) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy 00/100) złotych stanowiących 45 % w kapitale zakładowym i dających taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki DAMF INVEST S.A. Emitent pokrył akcje poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
Prezesem Zarządu Spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku ,została Pani Małgorzata Patrowicz będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej spółki drugiego ze współzałożycieli . Rada Nadzorcza DAMF INVEST S.A składa się z trzech członków tj. Jacka Koralewskiego , Jolanty Koralewskiej, Marianny Patrowicz.
Obszarem działalności Spółki DAMF INVEST S.A jest : 1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z