Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 28.06.2011r. zawierającego wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27.06.2011r. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Z pełnionej funkcji odwołani zostali Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Grzegorz Leonarski natomiast do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Damian Patrowicz.