Informacja dla akcjonariuszy – cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 20/2016

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. niniejszym informuje, że w dniu 05.05.2016r. pełnomocnikowi Emitenta doręczone zostało pismo procesowe strony powodowej w sprawie z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r. w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA _podział przez wydzielenie_.
W piśmie procesowym z dnia 18.04.2016r. powód – akcjonariusz Emitenta złożył oświadczenie o cofnięciu powództwa.
W związku z powyższym Emitent informuje, że oczekuje wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie.