Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 13.06.2016r. do Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Cholewy z dnia 06.06.2016r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Piotr Cholewa złożył niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A. Powodem rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej są przyczyny osobiste.

Jednocześnie Pan Piotr Cholewa składa podziękowania całemu zespołowi FON S.A., Członkom Rady Nadzorczej za współpracę oraz życzy FON S.A. oraz jej akcjonariuszom dalszych sukcesów w przyszłości.