Informacja dla akcjonariuszy – umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały NWZ

Raport bieżący nr 27/2016

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiazaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r. oraz nr 20/2016 z dnia 06.05.2016r. informuje, że w dniu 13.06.2016r. do siedziby pełnomocnika Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21.12.2015r. z powodu skutecznego cofnięcia powództwa przez powoda.