Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 29/2016

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14.07.2016r. postanowiła oddelegować na mocy art. 383 § 1 k.s.h. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 15.07.2016r. do dnia 30.09.2016r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza.

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Pan Damian Patrowicz na podstawie oddelegowania pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Pełni funkcję: Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: FLY.PL S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., DAMF INVEST S.A. Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.