Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 4/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.01.2017r. w sprawie zmiany formy posiadania akcji Emitenta z bezpośredniej na pośrednią bez zmiany ilościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na wskutek wniesienia aportem akcji Emitenta do podmiotu zależnego spółki Patro Invest Sp. z o.o. na pokrycie nowoutworzonych udziałów w spółce Patro Invest Sp. z o.o.

2. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 12.01.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i przekroczeniu progu 75% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na wskutek przyjęcia wniesionego aportu przez spółkę Damf Invest S.A. w formie akcji Emitenta na pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Patro Invest Sp. z o.o.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu