Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Trzej Członkowie Rady Nadzorczej złożyłi zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 12.01.2017r. – zbycie akcji – 36.614.705 akcji – cena łączna 60.780.410,00 zł

Miejsce transakcji: Poza rynkiem regulowanym.
Tryb zawarcia transakcji: Wniesienie aportu na pokrycie udziałów.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu