Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie.

Członek Rady Nadzorczej złożył zawiadomienie o następującej transakcji podmiotu blisko związanego na akcjach Emitenta:

Data transakcji: 12.01.2017r. – nabycie akcji – 36.614.705 akcji – cena łączna 60.780.410,00 zł

Miejsce transakcji: Poza rynkiem regulowanym.
Tryb zawarcia transakcji: Wniesienie aportu na pokrycie udziałów.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu