Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017r.

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 08.05.2017 r. _poniedziałek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 07.11.2017 r. _wtorek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 21.08.2017 r. _poniedziałek_.
Raport roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2017 r. _wtorek_.
Jednocześnie Zarząd FON S.A. informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu