Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A., informuje, że w dniu 24 października 2011r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie o rezygnacji Pani Jolanty Koralewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została uzasadniona niemożliwością efektywnego i skutecznego pełnienia obowiązków w świetle pozostałych obciążeń zawodowych Pani Jolanty Koralewskiej.
Zarząd FON S.A. dziękuje za jej zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, który wniosła w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.