Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd spólki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w niu 22.02.2017r. do siedziby Emitenta wpłynęlo oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Patrowicz z dnia 22.02.2017r. dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FON S.A.
Pani Marianna Patrowicz złożyła niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień 20.09.2017r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu