Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu rocznego za rok 2016.

Zgodnie z treścią raportu nr 10/2017 z dnia 02.02.2017 r. publikacja raportu okresowego za rok 2016 planowana była na dzień 21.03.2017r. _wtorek_

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za rok 2016 będzie dzień 13.03.2017r. _poniedziałek_

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu