Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 15/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariuszy w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1. Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 16.03.2017r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji FON S.A.
2. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 16.03.2017r. w sprawie pośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji FON S.A.
3. Pana Damiana Patrowicza dnia 16.03.2017r. w sprawie pośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji FON S.A.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu