Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 16/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o transakcji, o której mowa w art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu