Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 17/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16.03.2017r. złożone w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie .

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał poza rynkiem regulowanym w dniu 13.03.2017r. zbycia 14.220.000 akcji Emitenta w ramach umowy cywilnoprawnej.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu