Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. w dniu 27.04.2017r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 27/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A., które odbyło się w dniu 27.04.2017r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przewy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15.05.2017r. do godziny 14:00.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu