Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 38/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.05.2017r. Emitent powziął wiedzę, że w dniu 17.05.2017r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94/2017 _5231_ Poz. 18436, ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 24 ZWZ spółki z dnia 27.04.2017r.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że publikacja ogłoszenia nastąpiła na wniosek Spółki celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu