Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

Raport bieżący nr 52/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu raportu bieżącego nr 51/2017 z dnia 29.09.2017r. informuje, że w dniu 10.10.2017r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału.

Emitent informuje, że w dniu w dniu 09.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa czeskiego pod nazwą FON1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie. Jedynym Członkiem Zarządu spółki zależnej jest Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, jedynym Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej jest Pan Robert Ogrodnik.

Emitent informuje, że w najbliższym czasie zamierza podjąć działania mające na celu połączenie spółki zależnej prawa czeskiego z Emitentem w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu