Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 2/2018

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.01.2018r;

Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 454.657
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 454.657
Udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 03.01.2018r. [%]: 99,9978%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 0,65%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu