Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 6/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych Zarząd FON S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 z dnia 26.03.2018r. na 29.03.2018r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu