Złożenie przez Emitenta korekty zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2017 z dnia 07.12.2017r. informuje, że w dniu 04.04.2018r. do Komisji Nadzoru Finansowego skierował skorygowane zawiadomienie z dnia 07.12.2017r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1_ w związku z art. 69b ust. 1 pkt. 2_ ustawy o ofercie publicznej, które złożone zostało w związku z nabyciem tokenów opartych o blockchain Etereum od spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2017 z dnia 04.12.2017r. skorygowanym w dniu 06.12.2017r.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu