Zmiany w Zarządzie Emitenta

FON S.A. niniejszym informuje, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2012r. ze skutkiem na dzień 02.03.2012r. z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta odwołana została Pani Sylwia Szwed.

Do tymczasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła oddelegować na okres od dnia 02.03.2012r. do dnia 02.04.2012r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza FON SA pragnie podziękować za współpracę i zaangażowanie w rozwój spółki.