Informacja dotycząca realizacji umowy powiernictwa – wezwanie powiernika do zwrotnego przeniesienia nieruchomości na Emitenta

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. oraz raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy powiernictwa z dnia 12 stycznia 2016r. w dniu 20 kwietnia 2018r. złożył spółce FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku bezwarunkowe wezwanie do zwrotnego przeniesienia na Emitenta własności nieruchomości będącej przedmiotem Umowy powiernictwa z dnia 12 stycznia 2016r. tj. nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 opisanej szerzej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 67/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

Emitent informuje, że w związku z doręczeniem w dniu 20 kwietnia 2018r. opisanego wyżej wezwania spółce FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Płocku, termin na dokonanie przez ten podmiot zwrotnego przeniesienia własności Nieruchomości będzie upływał z dniem 23 kwietnia 2018r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu