Zmiana publikacji sprawozdania rocznego

Zarząd FON S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. niniejszym informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego.

Zgodnie z treścią raportu nr 02/2012 z dnia 25.01.2012r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 16.03.2012r.

Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą publikacji raportu rocznego będzie dzień 21.03.2012r. (środa).