Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z planem przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 18/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 23.04.2018r. oraz 16/2018 z dnia 24.04.2018r. informuje, że w dniu 08.05.2018r. Emitent powziął wiedzę, że w dniu 30.04.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 84 _5472_ pod Poz. 18419, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie art. 8 ust 2 i nast. Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _Rozporządzenie SE_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu