Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 20/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 23.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018r. z dnia 21.05.2018r. na dzień 30.05.2018r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu