Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 26/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie w sprawie bezpośredniego stanu posiadania akcji FON SE w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu