Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 28/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treśc Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 04.07.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu