Otrzymanie istotnej oferty

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od swojej spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012r.
TransRMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji Spółki Investment Friends Capital S.A. która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.

Oferta określa, że łączna cena nabycia udziałów spółki Trans-RMF- Plus Sp. z o.o. o której mowa wyżej, zostanie powiększona o 1.000.000 zł w przypadku, gdy cena akcji Investment Friends Capital S.A. przekroczy cenę jednostkową 10 zł za 1 akcję w ramach notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie, na którym to rynku notowana jest spółka Investment Friends Capital S.A.