Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 29/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 04.07.2018r;

Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie _Estonia_
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.001.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.001.000
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 04.07.2018r. [%]: 99,99%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 18,57%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu