Zmiana w składzie osobowym Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 33/2018

FON S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o dokonaniu zmian w składzie osobowym Komitetu Audytu Spółki.
Rada Nadzorcza postanowiła o odwołaniu ze składu Komitetu Audytu Pani Martyny Patrowicz oraz o powołaniu do składu Komitetu Audytu Pani Małgorzaty Patrowicz. Powyższa zmiana została dokonana na wniosek Pani Martyny Patrowicz z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu