Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 37/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.07.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 04.07.2018r. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 27.09.2018r. w sprawie otrzymania przez Spółkę zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby do innego kraju Unii Europejskiej, niniejszym informuje, że w dniu 09.10.2018r. NASDAQ CSD, instytucja prowadząca depozyt papierów wartościowych właściwa dla Estonii dokonała rejestracji akcji Spółki w systemie depozytowym oraz przydzieliła dla akcji Spółki numer ISIN EE3100143108.

Emitent informuje, że skuteczność rejestracji akcji Emitenta w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez NASDAQ CSD uzależniona jest od rejestracji przeniesienia siedziby spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców Estonii _Ariregister_.

O rejestracji Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców Estonii _Ariregister_ oraz jednocześnie o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii Emitent będzie informował stosownym raportem bieżącym wraz z dokonaniem tej rejestracji.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu