Aneks do oferty o zakupie 100% udziałów TransRMF-Plus Sp.zo.o. wydłużający termin przyjęcia oferty do dnia 30.04.2012r.

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 10.04.2012r. aneksował termin ważności oferty nabycia 100% udziałów Spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. do dnia 30.04.2012r.o której Emitent informował w raporcie bieżącym o numerze 6/2012.
Jednocześnie Zarząd FON SA informuje, że zmianie uległy wszystkie istotne terminy, w tym termin dotyczący dopłaty do ceny akcji Investment Friends Capital SA.
Ww.aneks jest podyktowany względami organizacyjnymi.